NÓNG: Ổ dịch mới và nóng nhất ở Thanh Xuân có thể lên tới 10…

❌ NÓNG: Ổ dịch mới và nóng nhất ở Thanh Xuân có thể lên tới 100 ca. Tạm thời truy vết ra 3 nguồn lây cùng thời điểm tại Thanh Xuân Trung nhưng “lây cụ thể ở đâu thì chưa rõ”Source

Please rate Stellar

0 / 5

Your page rank:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *